Hypotéky a úrokové sadzby

Je to nekonečná téma, ktorú rieši každý, kto plánuje kúpiť nehnuteľnosť prostredníctvom úveru. Úrok je cena, za ktorú nám banka hypotéku poskytne. A dnes je tá cena mimoriadne nízka. Ako dlho sa udrží na úrovni približne 1 % p.a.? Ako to ovplyvní budúci rast cien nehnuteľností? Je výhodné kúpiť nehnuteľnosť teraz s hypotékou za nízke úrokové sadzby alebo radšej počkať na pokles ceny nehnuteľností?

Je marec 2018 a na Slovensku sa už niekoľko týždňov drží úroková sadzba na historickom minime, tesne okolo 1 % p.a.
Zákonitosti trhu (dopyt a ponuka), regulácia centrálnej banky, ekonomický rast, výstavba nových developerských projektov, kúpyschopnosť klienta intenzívnejšie ovplyvňujú vývoj úrokových sadzieb aj na hypotekárnom trhu a následne aj ceny nehnuteľností.
Nízke úrokové sadzby spôsobujú nárast dostupnosti hypoték pre viacerých klientov.
Banky sú naďalej pripravené poskytnúť hypotéky alebo úvery na bývanie. Aj keď záujem o hypotéky a nálada kupovať nehnuteľnosti rastie, bankám neprestáva záležať na platobnej schopnosti žiadateľa nielen v momente podania žiadosti o úver, ale i počas nasledujúcich rokov. To, že banky zohľadňujú celkovú zadĺženosť klienta aj vrátane spotrebných úverov, kreditných kariet a ďalších úverových produktov je už dávno známe. Banky vždy zaujímal disponibilný zostatok klienta, ktorý sa vypočíta z rozdielu jeho čistých príjmov a dlhov. Lenže prichádza pravdepodobne prísnejšia regulácia. Centrálna banka navrhuje stanoviť maximálny limit objemu úverov na žiadateľa resp. na domácnosť, ktorým ohraničí možnosť mať úvery nad 8-násobok čistého ročného príjmu klienta. Toto opatrenie by znížilo možnosť získať väčší objem hypoték. Reálne to ovplyvní všetky regióny v SR. Neodvážim sa tvrdiť, že ktorý najviac. Bratislava má síce najvyššie čisté príjmy, ale zároveň má aj najvyššie ceny nehnuteľností, čím sa môže znížiť kúpyschopnosť nehnuteľností obmedzením získať väčší úver. Ak regulácia vstúpi do platnosti, môže byť významným faktorom vplyvu aj na vývoj cien nehnuteľností. Limitovanie objemu získanej hypotéky a tlak použiť vlastné úspory klienta na kúpu nehnuteľnosti, pravdepodobne spôsobí pokles dopytu po nehnuteľnostiach, čo sa prejaví následne aj poklesom cien nehnuteľností. Optimistickí experti tvrdia, že až taká radikálna zmena v objeme načerpaných úverov to nebude. Tí realistickejší odhadujú výraznejší pokles schválených objemov úverov.
Nikto z nás nevie o koľko percentuálnych bodov sa ceny nehnuteľností zmenia a ako sa budú vyvíjať úrokové sadzby, na ktoré pôsobí ešte ďalší rad faktorov.
Odporúčam sa rozhodovať racionálne. Nekupovať nehnuteľnosti nad vlastné možnosti a vytvárať si rezervu aj pre budúce obdobie. Snažiť sa nasporiť minimálne 10-20 % z ceny nehnuteľnosti, ktorú máme v pláne kúpiť, pretože 100 %-né hypotéky pravdepodobne od júla 2018 nebudú existovať. Postupné sprísňovanie podmienok sa prioritne bude týkať hypoték s 90 %-ným financovaním (t.j. hypotéky žiadané v intervale od 81-90 % z hodnoty nehnuteľnosti).
Budem sledovať vývoj úrokových sadzieb hypoték na Slovensku a o významných zmenách vás budem informovať.
Aktuálne úrokové sadzby hypoték, platné 18.3. 2018:
Tatra banka                 ooooood 1,25 % p.a.
VÚB banka                 ooooo od 1,29 % p.a.
Prima banka               ooooood 1,20 % p.a.
Slovenská sporiteľňa   ooood 1,19 % p.a.
ČSOB                        ooooioo od 1,3 % p.a.
Poštová banka            ooioood 0,95 % p.a.
UniCredit bank                  od 0,89 % p.a. (s poistením úveru)
(pozn. získať najnižšiu úrokovú sadzbu znamená aj splniť očakávané podmienky banky. Inak banka si zohľadní aj rizikovosť klienta a vtedy možno očakávať, že úroková sadzba bude o niekoľko desatín percenta vyššia).
Ak práve riešite vlastné bývanie, poraďte sa s odborníkmi.


www.hypotekarnaporadna.sk         Vaša Caroline  

Žiadne komentáre